top of page
ARTIKLAR & REPORTAGE
Bygg.jpg

Språket är mitt verktyg och jag är mån om att bjuda på en fin läsupplevelse, oavsett om det handlar om en kort nyhetstext eller ett längre reportage. Jag skriver gärna allt från kortare texter till större helheter och kan leverera det innehåll du behöver – oavsett publiceringskanal.

RAPPORTER & PROJEKT
Bostadspolitik.jpg

Behöver ni en projektledare? Eller någon som sammanställer er rapport? Ni kan anlita mig för hela projekt eller för enskilda uppdrag.

TIDNINGAR & BÖCKER
Anna-Maja.jpg

I olika tidningsprojekt kommer mina kunskaper från tidningsbranschen till stor nytta. Jag kan planera och producera företags-, förenings- och kundtidningar, leverera innehållet och ta hand om layouten. Jag har också skrivit flera historiker och det gör jag gärna om.

ÖVERSÄTTNINGAR
Kronos.jpg

Har du artiklar, manualer eller andra slags texter som behöver översättas från finska eller engelska till svenska så hjälper jag gärna till.

BROSCHYRER & SKYLTAR
Skeppsgården.jpg

Broschyrer, kataloger, infoskyltar och affischer - de flesta trycksaker behöver en tilltalande layout och en text som lyckas förmedla ett budskap eller ett innehåll. Skyltarna som berättar om Gamla Hamns historia är ett bra exempel på hur text och bild kompletterar varandra i berättandet.

COPYWRITING & INNEHÅLL
Pärmbild.jpg

Behöver du uppdatera innehållet på företagets  hemsida eller någon som producerar blogginlägg och tar hand om era sociala medier? Jag erbjuder även tjänster inom copywriting.

bottom of page